Roztoky - čištění a dezinfekce kontaktních čoček

Jak správně čistit kontaktní čočky roztokem?


Před použitím roztoku, vždy nejprve prostudujte jeho příbalový leták. Jednotlivé roztoky se mohou lišit délkou doby působnosti, která je nutná k řádné dezinfekci čoček.

Obecně platné zásady při užívání roztoků péče o kontaktní čočky

 • nikdy se nedotýkejte kapátka láhve, abyste zamezili případné kontaminaci roztoku
 • po každém použití roztok vždy uzavřete
 • nikdy nepoužívejte otevřený roztok déle než je stanoveno v jeho příbalovém letáku
 • nikdy neoplachujte kontaktní čočky vodou nebo jinou tekutinou
 • při uchovávání čoček v roztoku vždy respektujte maximální možnou dobu uvedenou v příbalovém letáku roztoku, po kterou je možno čočky skladovat, po uplynutí této doby roztok vyměňte za čerstvý
 • vždy používejte čerstvý roztok
 • po každém použití vypláchněte pouzdro na kontaktní čočky roztokem a nechte oschnout na vzduchu
 • uchovávejte roztok při doporučené teplotě (většinou 4 – 25 °C)
 • před manipulací s čočkami si vždy pečlivě umyjte a osušte ruce
 • čočky před nasazením vždy opláchněte čerstvým roztokem
 • pouzdro používané k uložení kontaktních čoček měňte vždy spolu s novou láhví roztoku (maximálně však po 3 měsících)
 • čočky nasazujte vždy před líčením a vyjímejte před odličováním
 • vyvarujte se kontaktu čočky s ostrými předměty nebo dlouhými nehty, snadno by mohlo dojít k jejímu poškození

Základní typy roztoků na kontaktní čočky

1) Chemické roztoky

Chemické, neboli víceúčelové roztoky jsou určeny ke komplexní péči o kontaktní čočky. Zajišťují čočkám potřebné čištění, dezinfekci i hydrataci. Jsou vhodné také k dlouhodobému uchovávání kontaktních čoček.
Tyto roztoky, označované často jako „All in one“, obsahují směs chemických látek a konzervantů, které efektivně odstraňují z čoček škodlivé mikroorganismy a veškeré nečistoty. Některé z těchto roztoků nesou označení „NO RUBE“, což znamená, že k správnému průběhu čistícího procesu není nutné čočky mechanicky zbavovat nečistot mnutím. Studie však dokazují, že při čištění pomocí mnutí je z povrchu čoček odstraněno velké procento ulpělých nečistot a nahromaděných depozit. Řada odborníků proto tento postup čištění čoček i nadále důrazně doporučuje.

Výhody a nevýhody chemických roztoků

 • Neexistuje riziko zranění nebo poleptání očí v důsledku špatného zacházení s roztokem.
 • Jsou vhodné pro všechny, kteří s kontaktními čočkami začínají.
 • Často je nutné čočky ještě mechanicky čistit.
 • Kratší doba působnosti.
 • Jsou vhodné k dlouhodobému uchovávání čoček.
 • V porovnání s peroxidovými systémy je čistící i dezinfekční proces méně účinný.
 • Může způsobit alergickou reakci.

2) Peroxidové roztoky

Účinnou čistící a dezinfekční složkou peroxidových roztoků je 3% peroxid vodíku. Při použití peroxidového roztoku nedochází během čistícího procesu jen k samotné desinfekci čoček a odstranění nečistot, ale zároveň i k neutralizaci peroxidové složky roztoku, která je zajištěna přítomností katalyzačního činidla platiny nebo enzymu katalázy.

Dezinfekční fáze

Peroxid vodíku má charakter zředěné kyseliny, proto účinně odstraňuje z čoček veškeré usazeniny i nežádoucí mikroorganismy. Při přímém kontaktu peroxidu s citlivými tkáněmi oka, by mohlo dojít k jejich poleptání. Při procesu dezinfekce tedy musí nutně proběhnout i následná fáze neutralizace peroxidové složky.

Neutralizační fáze

Aby došlo k úplné neutralizaci roztoku, je nutná přítomnost katalyzačního činidla. Během neutralizačního procesu dochází k rozložení peroxidu na hydroxylové radikály a kyslík, které se postupně sloučí ve vodu. Peroxidové roztoky se používají spolu se speciálním pouzdrem na kontaktní čočky, jehož součástí je destička obsahující katalyzátor ve formě platiny, který zajišťuje neutralizaci roztoku.

Výhody a nevýhody peroxidových roztoků

 • Vysoce efektivní odstranění nežádoucích mikroorganismů i nečistot.
 • Nevyžaduje mechanické čištění čoček.
 • Vhodný pro alergiky, neboť v konečné fázi neutralizace je kontaktní čočka v pouzdře ve styku se sterilní vodou.
 • Nelze použít pro dlouhodobé uchovávání kontaktních čoček.
 • Pokud neproběhne neutralizační fáze, nesmí roztok přijít do kontaktu s očními tkáněmi, neboť by mohlo dojít k jejich poleptání.
 • Vyžaduje delší dobu působnosti, aby byla zajištěna neutralizační fáze.

Jaké vlastnosti by měl mít ideální roztok?

 • Vysoká dezinfekční efektivita a účinnost.
 • Jednoduché používání.
 • Vysoká fyziologická snášenlivost bez jakýchkoliv vedlejších účinků.
 • Vysoký stupeň lubrikace.

Vyberte si z rozsáhlé nabídky roztoků na kontaktní čočky.

Komentáře

Přidat komentář