Roztoky - čištění a dezinfekce kontaktních čoček

Jak správně čistit kontaktní čočky roztokem?


Před použitím roztoku, vždy nejprve prostudujte jeho příbalový leták. Jednotlivé roztoky se mohou lišit délkou doby působnosti, která je nutná k řádné dezinfekci čoček.

Obecně platné zásady při užívání roztoků péče o kontaktní čočky

 • nikdy se nedotýkejte kapátka láhve, abyste zamezili případné kontaminaci roztoku
 • po každém použití roztok vždy uzavřete
 • nikdy nepoužívejte otevřený roztok déle než je stanoveno v jeho příbalovém letáku
 • nikdy neoplachujte kontaktní čočky vodou nebo jinou tekutinou
 • při uchovávání čoček v roztoku vždy respektujte maximální možnou dobu uvedenou v příbalovém letáku roztoku, po kterou je možno čočky skladovat, po uplynutí této doby roztok vyměňte za čerstvý
 • vždy používejte čerstvý roztok
 • po každém použití vypláchněte pouzdro na kontaktní čočky roztokem a nechte oschnout na vzduchu
 • uchovávejte roztok při doporučené teplotě (většinou 4 – 25 °C)
 • před manipulací s čočkami si vždy pečlivě umyjte a osušte ruce
 • čočky před nasazením vždy opláchněte čerstvým roztokem
 • pouzdro používané k uložení kontaktních čoček měňte vždy spolu s novou láhví roztoku (maximálně však po 3 měsících)
 • čočky nasazujte vždy před líčením a vyjímejte před odličováním
 • vyvarujte se kontaktu čočky s ostrými předměty nebo dlouhými nehty, snadno by mohlo dojít k jejímu poškození

Základní typy roztoků na kontaktní čočky

1) Víceúčelové roztoky

Víceúčelové roztoky jsou určeny ke komplexní péči o kontaktní čočky. Zajišťují čočkám potřebné čištění, dezinfekci i hydrataci. Jsou vhodné také k dlouhodobému uchovávání kontaktních čoček.
Tyto roztoky, označované často jako „All in one“, obsahují směs chemických látek a konzervantů, které efektivně odstraňují z čoček škodlivé mikroorganismy a veškeré nečistoty. Některé z těchto roztoků nesou označení „NO RUBE“, což znamená, že k správnému průběhu čistícího procesu není nutné čočky mechanicky zbavovat nečistot mnutím. Studie však dokazují, že při čištění pomocí mnutí je z povrchu čoček odstraněno velké procento ulpělých nečistot a nahromaděných depozit. Řada odborníků proto tento postup čištění čoček i nadále důrazně doporučuje.

Výhody a nevýhody chemických roztoků

 • Neexistuje riziko zranění nebo poleptání očí v důsledku špatného zacházení s roztokem.
 • Jsou vhodné pro všechny, kteří s kontaktními čočkami začínají.
 • Často je nutné čočky ještě mechanicky čistit.
 • Kratší doba působnosti.
 • Jsou vhodné k dlouhodobému uchovávání čoček.
 • V porovnání s peroxidovými systémy je čistící i dezinfekční proces méně účinný.
 • Může způsobit alergickou reakci.

2) Peroxidové roztoky

Důležitá upozornění
 • Roztok neaplikujte přímo do očí, mohlo by dojít k poškození oka.
 • Při čištění používejte pouze speciální pouzdro s neutralizačním diskem.
 • Vždy vyčkejte, až bude proces čištění dokončen. V tomto momentu již nejsou viditelné bublinky, které se uvolňují při chemické reakci.
 • Pouzdro naplňujte roztokem vždy po rysku. V případě nedostatku roztoku se nemusí očistit celá čočka, naopak při přebytku může během čištění vytéct.
 • S pouzdrem po nalití roztoku již nijak nemanipulujte, nechte jej stát ve vodorovné poloze.
 • Pravidelně pouzdro vyměňujte, schopnost neutralizace roztoku se postupem času snižuje.

Účinnou čistící a dezinfekční složkou peroxidových roztoků je 3% peroxid vodíku. Při použití peroxidového roztoku nedochází během čistícího procesu jen k samotné desinfekci čoček a odstranění nečistot, ale zároveň i k neutralizaci peroxidové složky roztoku, která je zajištěna přítomností katalyzačního činidla platiny nebo enzymu katalázy.

Výhody a nevýhody peroxidových roztoků

 • Vysoce efektivní odstranění nežádoucích mikroorganismů i nečistot.
 • Nevyžaduje mechanické čištění čoček.
 • Vhodný pro alergiky, neboť v konečné fázi neutralizace je kontaktní čočka v pouzdře ve styku se sterilní vodou.
 • Nelze použít pro dlouhodobé uchovávání kontaktních čoček.
 • Pokud neproběhne neutralizační fáze, nesmí roztok přijít do kontaktu s očními tkáněmi, neboť by mohlo dojít k jejich poleptání.
 • Vyžaduje delší dobu působnosti, aby byla zajištěna neutralizační fáze.

Jaké vlastnosti by měl mít ideální roztok?

 • Vysoká dezinfekční efektivita a účinnost.
 • Jednoduché používání.
 • Vysoká fyziologická snášenlivost bez jakýchkoliv vedlejších účinků.
 • Vysoký stupeň lubrikace.

Vyberte si z rozsáhlé nabídky roztoků na kontaktní čočky.

Komentáře

Přidat komentář