Akomodace oka

Jedná se o přizpůsobování oka různým vzdálenostem, tedy jednoduše řečeno akomodace umožňuje vidět ostře předměty v různých vzdálenostech od oka. Při akomodaci se mění optická mohutnost, kterou je lidské oko schopno měnit až o 12–15 dioptrií. Akomodace se dá vyvolat vědomě, ale převážně k ní dochází mimovolně. Ve většině případů je u obou očí stejná. Při akomodaci se předměty zobrazují na sítnici.

Akomodace


Zpět na slovník