Chelatizace

Chelatizací se rozumí péče o kontaktní čočky, kterou se odstraňují anorganické usazeniny, především vápník, sedimenty soli a hořčík. Péči o kontaktní čočky není radno zanedbávat. Je velice důležitá z hlediska prevence vzniku infekce, nebo různých onemocnění.


Zpět na slovník