Depozita (usazeniny)

Depozita jsou usazeniny anorganického nebo organického původu, které ulpívají na povrchu kontaktních čoček při jejich nošení, jsou důvodem většiny zánětlivých očních onemocnění. Depozita se vytváří ze slzného filmu oka. Organické usazeniny dělíme na bílkovinné a tukové. Anorganická depozita (vápník, hořčík apod.)mohou ještě vznikat používáním dezinfekčních prostředků a vlivem prašného prostředí.

Při nekvalitní péči o kontaktní čočky nebo při používání kontaminovaných roztoků se mohou na čočkách usazovat i buňky bakteriálního a mykotického základu. Usazeniny nijak neovlivňují kvalitu vidění, často proto bývají nositeli kontaktních čoček opomíjeny. 

Je důležité respektovat výrobcem doporučenou délku užívání kontaktních čoček. Každý materiál je jinak náchylný k vytváření depozit a doporučená doba použitelnosti kontaktních čoček tuto náchylnost odráží.


Zpět na slovník