Endotelové puchýřky

Déle trvající hypoxie a chronická acidóza rohovky mohou mít za následek variabilitu ve velikosti endotelových buněk. Když se odstraní vyvolávající příčina, endotel rohovky se vrátí k původnímu obrazu. Endotelové puchýřky jsou vyvolány intracelulárním edémem rohovky a vznikají u neadaptovaných uživatelů měkkých kontaktních čoček.


Zpět na slovník