Vyšetření očí a aplikace čoček

Vyšetření očí může být provedeno očním lékařem v ordinaci nebo vyškoleným optometristou v některých optikách. Oční vyšetření musí předcházet prvotní aplikaci kontaktních čoček a každé jejich reaplikaci. V případě, že klient ještě nedosáhl věku 15 let, musí být podle platného zákona oční vyšetření provedeno VÝHRADNĚ očním lékařem (oftalmologem).

Co při vyšetření očekávat?

Jako první je vyšetřen celkový zdravotní stav oka, stanoven typ oční vady a její stupeň. Pokud vyšetření provádí optometrista v některé z optik a zjistí, že klient trpí dědičným onemocněním, či onemocněním vyvolaným infekcí, obeznámí klienta s jeho stavem a odkáže jej k příslušnému očnímu lékaři. Optometrista není podle zákona kompetentní k léčení akutních očních onemocnění (nemůže předepisovat léky).

Stanovení naturálního vízu a refrakce

měření zraku Při vyšetření je stanoven naturální vízus po němž následuje změření oka (refrakce). K určení refrakce slouží přístroj refraktometr. Zjištěná refrakce je následně ověřena subjektivně pomocí optotypu a zkušební skříně, která obsahuje sadu zkušebních skel.

Pokud je stanovena správná refrakce, vyšetří optometrista přední segment oka pomocí přístroje zvaného štěrbinová lampa. Při použití této lampy jsou provedena i některá doplňková měření a vyšetření, jako je např. pachymetrie (měření tloušťky rohovky), měření průměru rohovky nebo otočení horního víčka, kdy se posuzuje stav tarzální spojivky.

Určení míry slzivosti a zakřivení rohovky

Součástí vyšetření je také test slzivosti tzv. Schirmerův test, během nějž je pod okraj dolního víčka vsunut proužek filtračního papíru. Podle velikosti nasáklé plochy je následně určena míra slzivosti. Tento test je velice důležitý, pokud je klient rozhodnut nosit kontaktní čočky, neboť při nedostatku slz čočky osychají a bývají proto často špatně snášeny. V případě nadměrné slzivosti naopak čočka v oku nemá dostatečnou adhezi a je nestabilní. Následuje vyšetření poloměru křivosti centrální části rohovky pomocí přístroje nazvaného keratometr.

Proces aplikace

Po provedení potřebných vyšetření vybere oční specialista vhodný typ kontaktních čoček (přihlíží také k nárokům a požadavkům klienta) a provede spolu s klientem prvotní nasazení čoček. Klient je zacvičen v aplikaci a následném vyjímání čoček a poučen, jak má o čočky správně pečovat, jak je čistit a jak uchovávat v době po vyjmutí z oka. 

Úkon aplikace kontaktních čoček je zpoplatněn. V ceně je kromě vyšetření a proškolení o péči o čočky zahrnut jeden pár kontaktních čoček včetně pečujícího roztoku a pouzdra, které klient obdrží.

Přečtěte si podrobný návod k nasazení kontaktních čoček.

Komentáře

Přidat komentář