Akomodace oka


Akomodace je proces, při kterém dochází k zaostření oka na sledovaný předmět. Při akomodaci se oční čočka buď zplošťuje, nebo naopak konvexně klene. Toto klenutí a zplošťování čočky závisí jednak na její elasticitě, která s přibývajícím věkem klesá, a také na správné funkci dvou částí lidského oka – ciliárního svalu a závěsného aparátu.

Závěsný aparát udržuje oční čočku na svém místě a působí svým napětím tak, že se čočka buď vyklene, nebo zploští. Když dojde k smrštění ciliárního svalu, uvolní se napětí závěsného aparátu a čočka dosáhne většího konvexního vyklenutí.

Pomocí zvětšování a zmenšování optické mohutnosti čočky (vyklenutím a smršťováním)je lidské oko schopno zaostřovat na různě vzdálené předměty, přičemž platí, že čím blíže předmět je, tím více se musí čočka vyklenout.

Pokud čočka není schopna dostatečného vyklenutí, koriguje se tato vada pomocí kontaktních čoček (nebo brýlí) plusových dioptrických hodnot. V případě, že čočka není schopna se dostatečně zploštit, řeší se tato vada aplikací kontaktních čoček minusových dioptrií.

Akomodace oka

Zpět na slovník pojmů