Amblyopie (tupozrakost)


Termín Amblyopie (tupozrakost) obecně označuje oční vadu, která způsobuje špatné vnímání viděného. Pokud se jedná o funkční poruchu oka, kdy dochází ke zkreslení zrakového vjemu bez zřetelného patologického nálezu, hovoříme o funkční amblyopii. Ta je léčitelná zejména v raném dětství. Amblyopie organická je pak způsobena anatomickou vadou oka, projevuje se ihned po narození a nelze ji vyléčit.

Tupozrakost vzniká také jako vedlejší projev některých očních vad. Často doprovází šilhání (strabismus), vysoké stupně astigmatismu, refrakčních vady spojené s vysokými dioptrickými hodnotami, albinismus a nystagmus. Může být způsobena také nepoužíváním jednoho oka např. při vrozeném šedém zákalu, nebo částečnou absencí duhovky (aniridií).

Tuto vadu nelze nikdy korigovat do té míry, aby byl zajištěn stejný zrakový vjem jako u oka zdravého a plně fungujícího. K léčbě amblyopie jsou používány okluzní kontaktní čočky.

Zpět na slovník pojmů