Astigmatismus

Astigmatismus patří mezi refrakční oční vady. Je způsoben odchylkou rohovky od pravidelného sférického tvaru. Ta pak není klenuta podle kolmé osy. Úhel osy, podle níž je takto postižená rohovka klenuta, může dosahovat různých hodnot stupňů. Světelné paprsky dopadající na sítnici oka se tím pádem nemohou sbíhat v jeden bod, následkem toho pak dochází k rozmazanému vidění a špatnému prostorovému vnímání (obraz je zamlžený a deformovaný).

Astigmatismus

Astigmatismus může vzniknout jako následek prodělaného úrazu hlavy nebo může být vadou vrozenou. Často se vyskytuje spolu s krátkozrakostí, nebo dalekozrakostí.

Ke korekci astigmatismu slouží torické kontaktní čočky (čočka s cylindrickým tvarem), u kterých se udávají tři hodnoty - cylindrická, dioptrická a hodnota osy. Nízký stupeň astigmatismu může být korigován také čočkami s asférickým designem.


Kontaktní čočky pro korekci Astigmatismu:

Všechny torické kontaktní čočky ...