Bobtnavost kontaktních čoček


Bobtnavost je schopnost materiálu nasáknout určité množství vody. Tato vlastnost je velice důležitá hlavně u hydrogelových kontaktních čoček. Voda obsažená v hydrogelových čočkách představuje prostředek transferu kyslíku skrz jejich materiál k rohovce oka.

K nesprávné bobtnání kontaktních čoček může dojít při nedodržení zásad správné péče o čočky (např. nahrazením roztoku jinou látkou). Takto nesprávně ošetřená čočka pak dráždí oko a může způsobit zdravotní komplikace.

Na čištění nebo uchovávání kontaktních čoček se za žádných okolností nesmí používat voda, ale pouze roztok k tomu určený!

Zpět na slovník pojmů