Depozita - usazeniny

Depozita jsou látky ulpívající na povrchu kontaktní čočky v průběhu jejího nošení. Dělíme je na organická a anorganická. Organická depozita jsou tvořena metabolity bílkovinného nebo tukového původu, které jsou běžnou složkou slz. Anorganická depozita jsou tvořena molekulami prvků nebo mikroskopickými částečkami nečistot. Pronikají do oka z okolního prostředí, nebo se dostávají na čočky z některých dezinfekčních prostředků. Depozita představují jednu z příčin některých zánětlivých onemocnění, podráždění očí, či jejich zarudnutí.

Při nekvalitní péči o kontaktní čočky nebo při používání kontaminovaných roztoků se mohou na čočkách usazovat i buňky bakteriálního a mykotického základu. Usazeniny nijak neovlivňují kvalitu vidění, často proto bývají nositeli kontaktních čoček opomíjeny. Depozita tvořící větší nánosy jsou mnohdy na kontaktních čočkách viditelná pouhým okem.

Je důležité respektovat výrobcem doporučenou délku užívání kontaktních čoček. Každý materiál jiné dispozice k ulpívání depozit a doporučená doba použitelnosti kontaktních čoček tyto dispozice odráží.

Depozita

Depozita

Zpět na slovník pojmů