Endotelové puchýřky


Puchýřky se tvoří na endotelových buňkách vlivem acidifikace očního prostředí a následné hypoxie, kdy se k oku dostává snížené množství kyslíku, v důsledku čehož se některé endotelové buňky vyklenou a vytvoří puchýřky. Tento proces není provázen dalšími symptomy a po odstranění příčiny vzniku se takto postižené buňky samy vrátí do původního stavu (jejich vyklenutí opadne).

Endotelové puchýřky se mohou vyskytnout téměř u každého nositele kontaktních čoček. Jsou zjistitelné při vyšetření pomocí štěrbinové lampy. Po vyndání čoček se endotel opět vrátí do původního stavu.

Řešení představuje výběr čoček s vysokou propustností kyslíku, který minimalizuje proces snižování pH (zvyšování kyselosti) očního prostředí.

Zpět na slovník pojmů