Hydrogel

Hydrogel je uměle vytvořený hydrofilní (vodu vázající) materiál, jehož vývoj sahá až do 30. let 20. století, kdy dochází k prvním pokusům o vytvoření materiálu gelové struktury. Vznik prvních hydrogelových materiálů je spojen s vývojem kontaktních čoček. První hydrogel byl vyvinut českými vědci Ottou Wichterlem a Drahoslavem Límem v 50. letech a nesl název HEMA (tato zkratka se používá pro hydrogelové materiály dodnes).

Hydrogel je tvořen sítí polymerů (polyetylmetha­krylátů) spojených různými typy chemických vazeb. Tento materiál obsahující velké množství vody je vysoce biokompatibilní a schopný přenosu kyslíku. Hydrogel není prodyšný materiál – kyslík skrz něj není schopen prostoupit. Molekuly kyslíku jsou skrz hydrogel přenášeny pomocí vody v něm obsažené na základě difuze. Každá látka má přirozenou tendenci vyrovnávat svou koncentraci mezi jednotlivými prostředími, v nichž se nachází. Molekuly kyslíku tedy putují – difundují, dokud jejich poměr nedosáhne rovnováhy jak ve vodě obsažené v hydrogelu, tak v okolním prostředí.
Hydrogelové kontaktní čočky jsou tedy díky svému vysokému podílu vody nejen pohodlné, ale zajišťují i dostatečné zásobení rohovky kyslíkem.

Zpět na slovník pojmů