Index lomu


Je základní optická veličina, která charakterizuje libovolné optické prostředí. Hodnota materiálu kontaktních čoček by se měla blížit indexu lomu slz a rohovky, aby docházelo k co nejmenšímu počtu lomů a případné odchylce paprsků vstupujících do oka. Tato hodnota materiálu kontaktní čočky se pohybuje v rozmezí 1,3 – 1,6.

Zpět na slovník pojmů