Korekce


Korekcí se rozumí zmírnění vady nebo odstranění choroby. Korekce se používá ve slova smyslu: Korekce refrakční vady brýlemi, kontaktní čočkou nebo také korekce laserovým zákrokem.

Zpět na slovník pojmů