Krátkozrakost (Myopie)

= špatná viditelnost do dálky

Krátkozrakost (Myopie) je refrakční oční vada, která způsobuje špatné vidění do dálky, přičemž vidění na malé vzdálenosti zůstává zachováno ostré. Je způsobena nedostatečnou pružností čočky oka, která není schopna dostatečného zploštění. Tím pádem dojde ke zlomení a sbíhání světelných paprsků ještě před povrchem sítnice, na které se pak vytváří neostrý obraz. Myopie se koriguje pomocí kontaktních čoček s minusovou adiční hodnotou.


oko - krátkozrakost

Zpět na slovník pojmů
Top