Mucin


Je hlen, který vzniká v epitelu spojivky a je podstatným komponentem slzného filmu. Mucin přiléhá k hydrofobnímu povrchu rohovky a zlepšuje přilnutí vodní vrstvy filmu k povrchu rohovky. Mucinová deficience v slzách může způsobit oschnutí rohovky.

Zpět na slovník pojmů