Obsah vody v kontaktních čočkách

Obsah vody v kontaktních čočkách se udává v %. Optimální množství se považuje okolo 60%. U hydrogelových měkkých kontaktních čoček se klade důraz na obsah vody, jelikož tato hodnota ovlivňuje průhlednost čočky samotné. Pokud materiál začne stárnout, ztrácí obsah vody, a tím pádem dojde k ovlivnění propustnosti čočky pro světlo. Kontaktní čočka nakonec začne žloutnout nebo šednout a již není použitelná.