Osmolarita


Je celkové množství (v molech) aktivních částic, které neprocházejí membránou (bez ohledu na elektrický náboj a velikost), rozpuštěných v 1 litru vodního roztoku. Jde o parametr kvality vodné mukózní vrstvy slzného filmu vyjádřený v mOsm/l.

Zpět na slovník pojmů