Propustnost kyslíku kontaktních čoček (permeabilita)

Propustnost kyslíku udávají výrobci v jednotkách Dk/t, která vyjadřuje, kolik kyslíku se dostane skrz kontaktní čočku k rohovce oka za ideálních laboratorních podmínek. Pro měření se používá nepoužitá kontaktní čočka o dioptrické síle -3.00.

Můžete se také setkat s označením Dk. takto se označuje pouze propustnost materiálu, ze kterého je čočka vyrobena. Častějším údajem je ale již zmíněné Dk/t, z důvodu objektivnějšího porovnání hodnot čoček mezi sebou.

Používáním čočky se na jejím povrchu vytvářejí bílkovinná a tuková depozita, která již po prvním dni nošení propustnost kyslíku výrazně ovlivňují. Tyto depozita se sice odstraňují díky roztokům a mechanickému čištění, původní vlastnosti ale čočka již nikdy nezíská. Propustnost kyslíku také výrazně ovlivňuje zavření oka (např. při spánku), při kterém se k rohovce oka dostává pouze 1/3 kyslíku oproti oku otevřenému. Proto se čočky rozdělují dle vhodnosti ke kontinuálnímu nošení.