Pufr


Odvozeno z německého der Puffer – nárazník, tlumič. V těle existují systémy látek, které česky nazýváme tlumivé roztoky, pufry či ústojné roztoky. Tyto systémy pomáhají udržet stabilní pH, to znamená, že kyseliny i zásady jsou stejné – pH je rovno pKa pufru.
Pufr = tlumivý roztok.

Zpět na slovník pojmů