Transferrin


Trasnsferrin nalezneme v tekuté složce slzného filmu. Transferrin je tvořen bílkovinou a dvěma atomy železa. Rovněž zabezpečuje transport železa do tkání. Transferrin je krevní glykoprotein, který dokáže vázat Fe3+.

Zpět na slovník pojmů