Transmisibilita


Znamená propustnost kyslíku konkrétní kontaktní čočky. Udává tedy, v jakém množství je materiál schopen propouštět plyny přes membránu určité středové tloušťky. Veličina se označuje Dk/L. U měkkých kontaktních čoček se hodnota propustnosti pohybuje mezi 6 – 8 Dk/L, u silikonhydro­gelových kolem 150 Dk/L.

Zpět na slovník pojmů