UV filtr

UV filtr v kontaktních čočkách a slunečních brýlích chrání rohovku oka a pod ní uložené oční tkáně před negativními účinky ultrafialového záření. Pro dokonalou ochranu oka je ideální kombinace slunečních brýlí a kontaktních čoček s UV filtrem.

Co je to vlastně UV záření?

UV záření neboli ultrafialové záření je součástí světla produkovaného Sluncem. Pro člověka je toto světlo pouhým okem neviditelné, což je dáno jeho kratší vlnovou délkou. Ultrafialové paprsky byly objeveny na počátku 19. století německým fyzikem Johannem Wilhelmem Ritterem a následně rozděleny do několika skupin podle své vlnové délky. Pro člověka je nebezpečné zejména záření UVA a UVB.

UVA paprsky tvoří 99 % slunečního záření, jejich působení na organismus způsobuje změny ve struktuře enzymů tím, že vytváří volné kyslíkové radikály.

UVB záření rozkládá bílkoviny, čímž negativně ovlivňuje metabolismus buněk a narušuje struktury DNA, čímž způsobuje rakovinné bujení. Proti UV-B záření jsme částečně chráněni ozónovou vrstvou, která zabraňuje jeho průchodu atmosférou ze 2/3.

UV filtr slunečních brýlí

Správným výběrem tvaru a skel slunečních brýlí zprostředkujete ochranu nejen očím, ale i očnímu okolí. UV filtr kvalitních slunečních brýlích odfiltruje 100 % UV záření. Takové brýle budou označeny UV 400 a znamená to, že filtr brýlí nepropustí žádné záření o vlnové délce menší než 400 nm. To znamená žádné UVA (vlnová délka 400 nm – 315 nm) ani UVB (vlnová délka 315 nm – 280 nm) záření.

UV filtr nezaměňujte s kategoriemi 0 – 4, které označují stupeň zatmavení brýlových skel:

Kategorie 0 - propouští od 80 do 100 % světla (nejsvětlejší až průhledná skla)
Kategorie 1 – propouští od 43 do 80 % světla
Kategorie 2 – propouští od 18 do 43 % světla
Kategorie 3 – propouští od 8 do 18 % světla
Kategorie 4 - propouští od 3 do 8 % světla

Právě u tmavých skel je velice důležité, aby měly sluneční brýle kvalitní filtr UV 400. Čím jsou skla tmavší, tím je více roztažená zornička. S nekvalitním UV filtrem by se široce otevřenou zornicí do oka dostalo více škodlivého záření.

Všechny sluneční brýle v naší nabídce mají kvalitní UV 400. Vyberte si nejhezčí model!Jak pomohou kontaktní čočky s UV filtrem?

Sluneční paprsky se na povrchu různých předmětů a ploch lámou nebo odrážejí. Při koupání v létě nebo zimních sportech bychom tedy měli dbát zvýšené ochrany zraku (sníh odráží až 85 % UV záření). Takto odražené paprsky mohou procházet kolem skel slunečních brýlí a dopadat přímo na oko. K největší koncentraci těchto paprsků dochází v nazální části oka (blíže k vnitřnímu koutku oka), přičemž nos působí jako bariéra a brání průchodu paprsků dále. Rohovková tkáň funguje podobně jako čočka a ještě takto odražené paprsky zesiluje a ty pak prostupují skrz přední oční komoru a čočku k hlouběji uloženým očním tkáním. Tento jev se nazývá periferní fokusace světla. Ochranu před tímto jevem jsou očím schopny zajistit kontaktní čočky s UV filtrem.

Periférní fokusace světla

periférní fokusace bez kontaktních čoček

periférní fokusace s kontaktními čočkami

Věděli jste, že kontaktní čočky s UV filtrem zdokonalí ochranu slunečními brýlemi?

Kontaktní čočky, které jsou opatřeny UV filtrem, představují dokonalou ochranu proti průniku přímých i periferních UV paprsků do oka. Čočka pokrývá celou oblast rohovky až k limbu (místo kde rohovka přechází v bělimu) a poskytuje tak ochranu nejdůležitějším částem oka. Nechrání však celé oko, ani oční okolí. Ideální ochranu proto poskytuje kombinace kontaktních čoček s UV filtrem a slunečních brýlí. Kontaktní čočky jsou ideálním řešením ochrany zraku před UV zářením především v případě, kdy sluneční brýle nelze použít (při míčových sportech, plavání nebo koupání).

Chcete dvojitou ochranu? Pak si vyberte čočky s UV filtrem:Zrak chraňte před UV zářením každý den

Snad každý dnes už ví, že by měl chránit své tělo před škodlivými účinky UV záření. Většina z nás má ochranu před slunečními paprsky spojenou především s používáním opalovacích krémů, slunečních brýlí a klobouků během léta. To, že naše oči jsou UV záření vystaveny po celý rok, každý den, často opomíjíme a mnohdy ani netušíme, že vystavení zraku UV paprskům bez jakékoli ochrany může způsobit vážné zdravotní komplikace.

Jak může UV záření poškodit náš zrak?

Nejvíce UV záření dopadá na rohovku a prostupuje skrz přední komoru a čočku dále do oka. Všechny tyto tři části oka disponují přirozenou vlastností částečně škodlivé účinky těchto paprsků blokovat, čímž chrání hlouběji uložené oční tkáně. Logicky se proto poškození nejvíce týká těchto částí oka – tedy předního očního segmentu. Čočka dospělého lidského oka obsahuje žlutý pigment, kterého s věkem přibývá – ten částečně absorbuje škodlivé záření. Čočka dítěte ho však ještě neobsahuje – nemá tedy před zářením žádnou ochranu.

Rohovka

Nejvíce se poškození UV paprsky týká rohovky, která pohlcuje jeho největší část. Pokud budete vystaveni silnému záření (např. na horách nebo u vody) bez ochrany brýlemi nebo kontaktními čočkami, může dojít k akutnímu poškození rohovkového epitelu – tzv. sněžné slepotě (fotokeratitidě). Dochází k erozi rohovkového epitelu, který se projevuje silnou bolestí, slzením a světloplachostí. Trvalé vystavení UV záření po celý rok bez ochrany vede k pokrytí rohovky jizevnatou tkání tzv. pterigiem, které může dosáhnout rozměrů bránících vidění, a musí být proto chirurgicky odstraněno. UV paprsky navíc narušují strukturu bílkovin. Takto narušené bílkovinné části se pak ukládají v rohovkovém stromatu ve formě průhledných depozit – tento jev se nazývá Labradorská keratopatie.

Duhovka a čočka

Poškozené UV zářením mohou být i duhovka a čočka. Na duhovce může vlivem UV záření docházet k rakovinnému bujení (melanom duhovky), které se projevuje tmavými skvrnami. Rakovina se může dále šířit do řasnatého tělíska a cévnatky, odkud postupuje dále do celého těla. UV paprsky také podporují vznik šedého zákalu čočky, který musí být posléze chirurgicky odstraněn.

Sítnice

K hlouběji uloženým očním tkáním se dostává UV záření v omezené míře, přesto výzkumy ukazují, že postižena jím může být zejména sítnice. Dochází k snižování pigmentu sítnice. Nejvíce je zasažena žlutá skvrna, kde ubývá tyčinek a čípků, což způsobuje neschopnost přímého vidění, přičemž periferní vidění zůstává zpravidla zachováno. Tyto změny sítnice jsou podmíněny věkem – hovoříme o tzv. makulární degeneraci sítnice, jejíž příchod a průběh může být uspíšen právě dlouhodobému vystavení působení UV paprsků.