Zakřivení kontaktních čoček

Co znamená hodnota BC

Zakřivení kontaktní čočky se označuje zkratkou BC (base curve). Jedná se o povrchové zakřivení zadní plochy kontaktní čočky, které se porovnává se změřeným zakřivením rohovky. Cílem je správné "sezení" kontaktní čočky a její přilnutí celou plochou k rohovce. Čočka nesmí odstávat, popřípadě sedět pouze na části vnitřních ploch vymezených soustřednými kružnicemi.

Význam zakřivení již u nových výrobků není tak zásadní, jak tomu bylo v minulosti.

Nové výrobky významně změnily svůj tvar, okraje a rovněž vylepšily svou přilnavost k oku díky vývoji asferických designů zadní plochy čočky. Kontaktní čočky, respektive jejich zakřivení, již řadu let směřuje k univerzální střední hodnotě.

Jedním z příkladů tohoto typu kontaktních čoček je značka TopVue. Plocha této kontaktní čočky není symetrická, naopak zakřivení v jejích jednotlivých částech se různí. Tato konstrukce činí čočky TopVue pohodlnějšími a přizpůsobivějšími. Dá se říci, že moderní kontaktní čočky více respektují přirozený tvar rohovky, která není sama o sobě nikdy pravidelnou kulovou úsečí.

I ten "nejlepší" keratometr (přístroj používaný v aplikačních centrech) měří zakřivení výhradně v centrální části rohovky (měřená oblast se pohybuje od 2 do 4 mm). BC kontaktní čočky je měřeno také na velmi krátké úsečce (cca 3 mm) vedoucí přes její střed.

Zkratka BC se může také nazývat rádius nebo křivost. Jedná se o poloměr zadní plochy čočky. Zakřivení u měkkých kontaktních čoček běžně nabývá hodnot od 8.3 do 9.1 BC. V současné době již poněkud ztratilo na významu, neboť se všichni výrobci u nových produktů odklonili od tvaru pravidelné kulové výseče a tvar čočky upravili do nepravidelného talířku.

Zakřivení kontaktních čoček